Peskiranje stakla

Prvi process peskiranja je patentirao Benjamin Chew Tilghman , 18. Oktobra 1870. godine.

Peskiranje je primenjivo u velikom broju industrijskih grana.

Peskiranje je opšti termin koji se koristi za proces uklanjanja nečistoce sa raznih materijala. Uklanjanje se postiže pomoću abraziva koji pod visokim pritiskom udara o površinu na koju je usmeren. Na taj način se uklanjaju nečistoće, korozija, boja i dr.

Postoji vise vrsta abraziva, abrazivi mogu biti sve male relativno ujednacene čestice, kao što su: čestice metala (bakar i čelik), granulacija šljake, pa i delovi kokosove ljuske. Najpoznatiji i sa najširom primenom su: pesak, voda, suvi led i soda.

Mi Peskiranje primenjujemo za izradu aplikacija i dekorativnih efekata na staklu.

Peskiranje je Trajna tehnika, jednom ispeskiran proizvod ne može se više obrisati ili oprati.

Dugogodišnja tradicija

Kvalitet proizvoda

Brza isporka

Zadovoljni korisnici