Sito štampa

Tehnikom SITO ŠTAMPE može se štampati na skoro svim predmetima sa ravnom površinom. Najčešću primenu ima u tekstilnoj industriji.

Sito štampa služi za dekoraciju tekstila, metala, raznih predmeta olovke, upaljače, štampu na raznim nalepnicama i folijama, na već gotovim proizvodima …

Mi tehniku sito štampe koristimo pri izradi nalepnica, koje se kasnije u procesu proizvodnje lepe na razne proizvode od stakla (čaše, flaše, bokale, pepeljare…) 

Ti proizvodi se kasnije peku na visokim temperaturama, preko 500 stepeni Celzijusa, tako da ih kasnije prilikom primene i korišćenja tih proizvoda nije moguće skinuti ili izbrisati, pri pranju i slično. 

Dugogodišnja tradicija

Kvalitet proizvoda

Brza isporka

Zadovoljni korisnici